Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • doivuithe
    Đệ ruột của anh Thăng từ thời làm phó phòng kế toán sông đà với anh #, anh sang dầu khí cũng về làm phó ban tài chính của dầu khí