Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • TanNg
    Không ủng hộ Hoa Sen dự án này, nhưng bài viết này đúng dạng cưỡng từ đoạt chữ. Chính phủ "kiến tạo" là hàm ý kiến tạo điều kiện cho doanh nghiệp làm ăn thuận lợi và thành công, ông viết cả một bài khuyên người ta ngăn cản một doanh nghiệp làm ăn, xong gọi đó là "kiến tạo".

    Chuyên gia quản lý công ở đâu xin xưng danh ra nhận của em một lạy.