Trở lên trên
Viết bình luận3 Bình luận
  • Scouter
    Mấy ông như VTV hay Viettel cứ cái kiểu hôm nay ăn nên làm ra thì to mồm là tự chủ tài chính nên muốn làm gì thì làm, chỉ không biết khi thua lỗ thì thế nào
  • chaududan
    Tư nhân kinh doanh mới tốt
  • bazoka
    Trước mắt cứ bắt công khai ra đi đã, chứ thực sự các số liệu ấy (kể cả có kiểm toán đi nữa) cũng chả có gì đáng tin cậy cả.