Trở lên trên
Viết bình luận5 Bình luận
  • LinhXinhXinh
    Sang Việt Nam mà học tập nhóe mấy cháu.
    Đã chơi thi phải chơi bài chặt chân tay để lấy mấy tỉ rồi lại ăn chơi tiếp.