Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • thequietvnese
    đẹp lòng dư luận r nhé
  • luanth
    xử thằng chủ xe khách 1 trận cho chừa thói xạo xạo "tôi không cần khen thưởng đâu" trong khi xuýt lùa hơn 30 nhân mạng người ta xuống vực vì sự tắc trách của mình.