Trở lên trên
Viết bình luận4 Bình luận
 • SuperContra
  Thời ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng, Chính phủ vay nợ, bảo lãnh vay nợ rất nhiều, tăng mạnh chi tiêu công để làm đẹp số liệu tăng trưởng kinh tế nhưng cũng làm cho nợ công tăng cao ngất ngưởng, đến thời ông Nguyễn Xuân Phúc thì nợ công đã sát trần nên không thể vung tay tiêu tiền như thời ông Nguyễn Tấn Dũng nữa. Kinh tế Việt Nam năm nay có thể tăng trưởng thấp nhưng đó là tốc độ tăng trưởng thực tế của kinh tế Việt Nam.
 • SuperContra
  Thời ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng, Chính phủ vay nợ, bảo lãnh vay nợ rất nhiều, tăng mạnh chi tiêu công để làm đẹp số liệu tăng trưởng kinh tế nhưng cũng làm cho nợ công tăng cao ngất ngưởng, đến thời ông Nguyễn Xuân Phúc thì nợ công đã sát trần nên không thể vung tay tiêu tiền như thời ông Nguyễn Tấn Dũng nữa. Kinh tế Việt Nam năm nay có thể tăng trưởng thấp nhưng đó là tốc độ tăng trưởng thực tế của kinh tế Việt Nam.
 • daicaheb
  Đời này qua đời khác, nhiệm kỳ nào cũng là 1 núi khó khăn chưa từng có
 • Lazy_Girl
  Khó khăn đời nào cũng có, chỉ thiếu người muốn giải quyết nó thôi.
 • Scouter
  Yên tâm đã có đảng lãnh đạo thì "nhiệm vụ nào cũng phải hoàn thành, khó khăn nào cũng phải luồn qua"