Trở lên trên
Viết bình luận23 Bình luận
  • ohisee
    TT giờ cứ như Bụt ấy, ngân sách là cô Tấm
  • dungbeou
    Tưởng tượng như là mấy ông thể hình, cơ bắp cuồn cuộn nhưng lại éo biết bơi. Giờ ai ra cứu là bị dìm chết theo.
  • TanNg
    @ohisee Sắp có mấy tỷ USD cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, nhưng mà số đó đem cứu mấy ông này thì đứt