Trở lên trên
Viết bình luận3 Bình luận
  • Mr_Casanova
    Và bà vừa ký cho ông em lên làm giám đốc sở
  • Dr2g0n
    Thế cái vụ bắn nhau ì xèo thế là ỉm luôn ah? Không có nguyên nhân vì sao xảy ra vụ đấu súng ah?
  • linhweb
    Bà ý thật là anh hùng. Đùng đùng đùng, đoàng đoàng đoàng, bà vẫn lên.