Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • Baltimo
    Trời đã sinh Cường thì còn sinh ra nhân loại làm cm gì nữa. ( in cờ lút cái Hậu).