Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • LinhXinhXinh
    Dân phải chia sẻ tính mạng với chủ đầu tư.
    Chưa có quan chức nào của chủ đầu tư phải chia sẻ chức vụ với dân nhỉ?