Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • tuanna0703
    Note: chat bot có thể load web view, dev có thể design được giao diện hiển thị với trải nghiệm tốt hơn. Sau khi FB hấp diêm người dùng buộc người dùng fb muốn chat thì phải dùng Messenger và cái kết là người dùng Messenger đạt con số 1 tỷ.
    Với việc tích hợp payment thì inbot thì gần như người dùng chẳng cần thoát khỏi con Messenger làm gì nữa.
    Quảng Cáo: Em nhận làm bot fb các má nhé