Trở lên trên
Viết bình luận9 Bình luận
  • Banhbaobanhbo
    "Lần sau nếu ngại như vậy có thể mua bao tay y tế cắt 5 ngón ra, sử dụng đc 5 lần chứ k ít đâu."