Trở lên trên
Viết bình luận7 Bình luận
  • chuvantai
    Dù em là Tài thiệt, cơ mà lãnh đạo bảo con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc nên em cũng hạnh phúc lây hoy em đi làm cho bọn giãy chết đây