Trở lên trên
Viết bình luận7 Bình luận
  • Bazoda
    Thôi bỏ cái truyền thuyết ở đảo đi. Chúng nhiều phép thuật lắm!!!