Trở lên trên
Viết bình luận20 Bình luận
  • Tom_Jerry
    Đúng là báo Người đưa tin, các anh đưa tin theo đúng kiểu: BẨM CỤ, NGOÀI CHỢ CÓ THẰNG NÓ VỪA CHỬI CỤ LÀ: "đ** CON MẸ NHÀ CỤ, CỤ THỐI CỤ THA, MẢ CHA NHÀ CỤ"
    Xin cảm ơn các phóng tinh viên đã đưa lại khá chân thật tiếng nói của nhân dân, dù là cách anh viết với thái độ bảo vệ các cụ tổ nhà anh