LinkHay.com

Trở lên trên
Kỷ niệm
ky-niem Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi, nhưng rồi bất chợt một kỷ niệm nào đó tràn về, có thể làm cho ta mỉm cười, cũng có thể làm cho lòng ta nặng trĩu hơn...

Với kênh tin mới bạn có thể bắt đầu chia sẻ bằng các cách sau: