Trở lên trên

Bình luận hay nhất

  • 22 Bình luận hay
    Đây là cmm đầu tiên của mình trong Linkhay, vì đọc một vài cmm của các bạn ở trên nên không thể không lên tiếng: 1. Pháo hoa ở các điểm ngừng bắn là pháo hoa Quân Đội hoàn toàn có thể trả lại. 2....  Chi tiết

204 bình luận

Viết bình luận mới

Bạn chắc chắn muốn chuyển

vào danh sách muted

Bạn chắc chắn muốn chuyển

vào danh sách block