Trở lên trên
Hãy mời bạn bè cùng kết nối và chia sẻ thông tin tại LinkHay hoặc quan tâm những thành viên nổi bật để cập nhật hoạt động của họ.

    tungns Bình luận tại 776 ngày trước

    Hay. Muốn THP công khai thừa nhận có sai sót, thay vì cứ lên báo ca ngợi dây chuyền sản...