Trở lên trên
Hãy mời bạn bè cùng kết nối và chia sẻ thông tin tại LinkHay hoặc quan tâm những thành viên nổi bật để cập nhật hoạt động của họ.

    TanNg Bình luận tại 849 ngày trước

    @HuyThai Đây là nợ của công ty, không phải nợ công sao lại so với GDP.