Trở lên trên

Bình luận hay nhất

  • 4 Bình luận hay
    Hình như từ "đặt cục gạch" hôm nay là xuất phát từ thời này. Thay vì xếp hàng thì người ta xếp cục gạch vào đó coi như là giữ chỗ!  Chi tiết

34 bình luận

Viết bình luận mới

Bạn chắc chắn muốn chuyển

vào danh sách muted

Bạn chắc chắn muốn chuyển

vào danh sách block