LinkHay.com

Trở lên trên
CHẾ PHẨM VI SINH EM
chephamvisinhem CHẾ PHẨM VI SINH EM – Vi sinh vật hữu hiệu EM là tập hợp các loài vi sinh vật có ích (vi khuẩn quang hợp, vi khuẩn lactic, nấm men, xạ khuẩn, nấm mốc), sống cộng sinh trong cùng môi trường.

Với kênh tin mới bạn có thể bắt đầu chia sẻ bằng các cách sau: