Trở lên trên

Bình luận hay nhất

  • 5 Bình luận hay
    Nhiều người dân địa phương cho rằng, con bò tót này đang "ve vãn" bò nhà do người dân nuôi và tấn công tất cả bò đực trong vùng để bảo vệ bạn tình. Hiện một con bò cái vừa hạ sinh một chú bê...  Chi tiết

9 bình luận

Viết bình luận mới

Tin cùng kênh Môi trường

Chưa có tin nào.

Bạn chắc chắn muốn chuyển

vào danh sách muted

Bạn chắc chắn muốn chuyển

vào danh sách block